La recerca de la indústria audiovisual dins de l'escenari europeu (1995-2000) : principals temàtiques, dificultats i reptes

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

L'audiovisual és en l'escenari actual una indústria amb un protagonisme creixent no només en termes econòmics sinó també culturals. Per donar una dada de referència, estem parlant d'un sector que a escala global mou aproximadament 225.376 milions de dòlars. A part de la dimensió econòmica, aquesta indústria juga un paper central en la configuració i representació de les cultures i identitats nacionals. Per tant, no és un sector econòmic qualsevol, sinó que pertany al món de les indústries culturals. Aquest tret marcarà des del principi la nostra perspectiva d'anàlisi, que es diferenciarà de les realitzades des de l'altra banda de l'Atlàntic, concretament dels Estats Units, on l'audiovisual està considerat com un sector simplement comercial, inclòs dins del món de l'entreteniment. L'objectiu d'aquest sessió científica serà, doncs, el de presentar un estat de la qüestió sobre la recerca de la indústria audiovisual europea. Aquesta anàlisi té un marc temporal que es situa en la dècada dels anys 1990. Els resultats provenen d'una doble experiència: d'una banda, són les conclusions obtingudes en l'elaboració d'una tesi doctoral sobre l'espai audiovisual europeu, presentada el novembre de 1999 i fruit de quatre anys de recerca; i de l'altra, de quasi dos anys d'una recerca aplicada en el món empresarial del sector audiovisual, com a responsable del gabinet d'estudis de Media Park.
Original languageCatalan
Pages (from-to)0027-39
Number of pages13
JournalComunicació (Barcelona)
Issue number15
Publication statusPublished - 2000

Keywords

  • Telecomunicació - Europa
  • Comunicació audiovisual - Europa
  • Indústria audiovisual - Europa

Cite this