La quarta domèstica o crèdit de participació reduït. La nova formulació de la compensació econòmica per raó del treball al Projecte de Llibre II del Codi Civil de Catalunya

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)1-29
JournalInDret. Revista para el análisis del Derecho. Revista electrónica www.indret.com
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this