La Proposta de Reglament de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats qúımics: El sistema REACH, l'aplicació del principi de precaució i la responsabilitat civil extracontractual de les Institucions Comunitàries

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Original languageUndefined/Unknown
JournalIndret: Revista para el Análisis del Derecho
Publication statusPublished - 2006

Cite this