La població de nacionalitat estrangera a les comarques catalanes". A LARIOS, Mª J.; i NADAL, M. (dir.) L'estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2007.

Andreu Domingo, Fernando Gil-Alonso

  Research output: Contribution to journalArticleResearch

  Original languageSpanish
  Pages (from-to)65-135
  JournalButlletí Informatiu de la Fundació Jaume Bofill
  Issue number67
  Publication statusPublished - 1 Jan 2008

  Cite this