Informe de resultats: triangulació dels resultats del projecte i proposta de model d'anàlisi [Projecte Infants, Joves i Comunitats resilients]

Xavier Úcar, Maria Carme Montserrat Boada, Pere Soler, Laura Corbella Molina, Anna Planas, Edgar Iglesias, Gemma Crous, JOAN LLOSADA GISTAU, Myrte Monseny Martínez, Carme Trull, Judit Gallart, Moises Esteban-Guitart

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

1 Downloads (Pure)

Abstract

El projecte de recerca “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia” té com objectiu general identificar les ‘pràctiques resilients’ que han sorgit durant el període d’estat d’alarma declarat a l’Estat Espanyol (març 2020-maig 2021) i aportar mesures específiques d'avaluació i promoció de processos de resiliència comunitària en situacions d'adversitat. El projecte s‘ha centrat en la població d’infants i joves de cinc territoris concrets de Catalunya: Celrà, Districte de Ciutat Vella de Barcelona, Girona, Olot i Palafrugell, seleccionats atenent el criteri de diversitat socioeconòmica i urbana. El projecte s'ha desenvolupat en cinc fases metodològiques: (1) Anàlisi documental (2) Recull de dades quantitatives, amb mostra representativa d’infants (10-17 anys) i intencional amb joves (18-29 anys), (3) Recull de dades qualitatives amb entrevistes i grups de discussió, (4) Geolocalització de les dades, (5) Construcció d'un model d’identificació i anàlisi de pràctiques resilients (6) Disseminació. En aquest informe es presenta la triangulació dels resultats obtinguts en les fases corresponents al recull de dades quantitatives i qualitatives​.
Original languageCatalan
Number of pages39
Publication statusPublished - 4 Nov 2022

Cite this