Infants i joves d’origen immigrant a Catalunya. Un estat de la qüestió socioeducativa.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Aquest informe neix a partir de la inquietud expressada per la Fundació Jaume Bofill d’impulsar una agenda de recerca focalitzada en les problemàtiques socioeducatives més recents i emergents que estan marcant actualment les trajectòries escolars i d’inserció social i cultural dels fills i filles de famílies immigrades a Catalunya. Obtenir un estat de la qüestió sobre els sabers i coneixements en l’àmbit de la recerca bàsica i aplicada dels darrers anys, així com una –necessàriament breu i parcial, per les limitacions de temps del projecte- prospecció de possibles noves realitats i tendències –a banda d’identificar les que persisteixen en el temps- des del treball a peu d’escola i de carrer, suposa el primer pas destinat a perfilar i formular noves línies de treball i recerca des de la Fundació per abordar els temes prioritaris. L’objectiu final d’aquesta compilació i contrast comparatiu de literatura de recerca complementada amb les aportacions des de la intervenció als centres educatius i als serveis oferts per les entitats del Tercer Sector, doncs, no és un altre que poder construir un diagnòstic informat de la realitat socioeducativa d’aquests nens i nenes, nois i noies, el qual al seu torn hauria de fonamentar l’agenda sociopolítica en l’àmbit de la immigració i de les polítiques públiques, especialment les educatives, en un futur proper. Es tracta, amb d’altres paraules, de fer un balanç des de la recerca més recent dels principals riscos i reptes que enfronten els infants i joves de la immigració a fi i efecte de poder plantejar instruments més adequats per tal de permetre’ls avançar en condicions d'igualtat en la seva transició a la vida adulta, en una conjuntura com l’actual, marcada per la crisi econòmica, social, política i jurídica. Si aconsegueix fonamentar la discussió i l’elaboració de línies prioritàries d’investigació i d’intervenció que millorin la gestió de la diversitat i la cohesió social com a eix transversal en les polítiques educatives i públiques, l’objectiu s’haurà acomplert amb escreix.
Original languageCatalan
Publication statusPublished - 3 Mar 2017

Cite this