Hereus d'una llarga tradició. El diàleg entre Catalunya i Grècia a través de les traduccions literàries

Montserrat Franquesa Gòdia

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)95-106
JournalRomanica
Issue number25
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Cite this