Els orígens del col·leccionisme numismàtic i antiquari a Mallorca: Gabriel Flor i altres contertulians de Bonaventura Serra

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)201-233
JournalBolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana
Issue number68
Publication statusPublished - 1 Jan 2012

Cite this