Els "Cent anys de solitud" d'Avel·lí Artís-Gener: la sinonímia com a mecanisme de cohesió lèxica

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

Aveŀlí Artís-Gener ha estat, fins avui, l’únic traductor al català de Gabriel García Márquez, de qui ha traslladat dues noveŀles, Cent anys de solitud (1970) i Crònica d’una mort anunciada (1982). Amb la primera Tísner va iniciar la seva aportació a la traducció del castellà al català, i atesa la magnitud de l’obra, resulta avinent indagar en alguns aspectes estilístics d’aquesta versió catalana de Cien años de soledad, específicament en el tractament dels elements de sinonímia, que son fonamentals en l’estructura textual de la noveŀla.
Original languageCatalan
Pages (from-to)52-73
JournalAnuari Trilcat
Issue number8
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Cite this