El metabolisme de Menorca. Accions de futur per afavorir la sostenibilitat en el marc del canvi climàtic

Translated title of the contribution: The metabolsim of Menorca. Future actions for sustainability in the context of climate change

Alejandro Marcos-valls, Zora Kovacic, Mario Giampietro, Giorgos Kallis, Joan Rieradevall

Research output: Contribution to journalArticleDissemination

Abstract

Durant les darreres dècades la humanitat assisteix a uns canvis ambientals globals com el canvi climàtic, que l’afecten directament i que no havia patit de la mateixa manera amb anterioritat. La desigual distribució de les causes d’aquests canvis i dels impactes genera diferents graus de vulnerabilitat i de capacitat d’adaptació i mitigació de les causes. Les illes —principalment les de dimensions reduïdes— són més vulnerables al canvi climàtic (IPCC, 2014) i per aquest motiu han de ser una de les prioritats d’actuació. Tot i l’existència de característiques pròpies de cada illa (climàtiques, geogràfiques, geològiques, socioeconòmiques), la globalització produeix canvis i pressions comunes. La
millora de la connectivitat d’aquestes illes amb el conseqüent increment en l’arribada de persones i fluxos materials és un exemple que s’ha associat a un augment del consum de recursos i energia, i, sovint, a altres problemes que requereixen noves polítiques i eines de gestió. Un model d’aquests canvis ha estat l’illa de Menorca
Translated title of the contributionThe metabolsim of Menorca. Future actions for sustainability in the context of climate change
Original languageCatalan
Article number2.7
Pages (from-to)147-175
Number of pages28
JournalJornades sobre els 25 anys de la reserva de biosfera de Menorca
Publication statusPublished - 2019

Cite this