El mapa dels assentaments andalusins de Yabisa

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

L'estudi dels assentaments andalusins d'Eivissa i la seva vinculació amb els espais irrigats va començar el 1992, en el marc d'un projecte de recerca dirigit per Miquel Barceló'. L'objectiu del projecte era reconstruir el procés de migració i colonització de l'illa per part dels diversos grups clànics, berbers i àrabs, dels quals es conservava la nòmina suposadament completa del moment de la conquesta catalana del 1235, en el document de repartiment de l'illa conegut com Memoriale Divisionis i publicat per Joan Marí Cardona (1976: 69-81). El mapa que presento en aquest article (fïg. 5) concent ra l'esforç de recerca de vuit anys i la seva elaboració, així com la seva comprensió, han estat paulatines i enriquides al llarg d'aquest temps, mobilitzant registres d'informació molt variats que configuren el que coneixem com a mètodes de r"arqueologia hidràulica" (Kirchner, Navarro 1993).
Original languageCatalan
Pages (from-to)0015-20
Number of pages6
JournalEivissa
Issue number41
Publication statusPublished - 2004

Cite this