Efectes mediambientals del despoblament rural a Catalunya

Enric Jaume Mendizabal Riera, J.M. SORIANO

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

L'informe té per objectiu descriure les possibles relacions del despoblament rural amb el medi ambient de Catalunya. Per tant, hi ha una hipòtesi inicial subjacent, que és: hi ha canvis en el medi ambient que són causats pel despoblament. Amb aquesta hipòtesi hi ha dos camps científics prou diferents i, com es veu en l'informe, poc interrelacionats en la temàtica que ens afecta: els estudis mediambientals i els estudis de població. Per tant, es relacionen les ciències socials i mediambientals. L'informe consta de tres grans parts. En el primer se situa el tema objecte de l'informe, tot definint els temes bàsics: rural, despoblament, mediambient i efectes mediambientals; seguidament s'efectua una descripció demogràfica de la Catalunya rural, i s'acaba amb la descripció dels efectes en el
Original languageUndefined/Unknown
Number of pages43
Publication statusPublished - 1 Jan 1994

Cite this