Desena edició del "Seminari sobre dret i llengua" a la Facultat de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona". / Desena edició del "Seminari sobre dret i llengua" a la Facultat de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona". / Desena edició del "Seminari sobre dret i llengua" a la Facultat de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona".

Translated title of the contribution: Desena edició del "Seminari sobre dret i llengua" a la Facultat de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona".

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Translated title of the contributionDesena edició del "Seminari sobre dret i llengua" a la Facultat de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona".
Original languageMultiple languages
Pages (from-to)347-359
JournalRevista de Llengua i Dret. Índex d'impacte: 0.021. Quartil i área: 4, Dret multidisciplinar.
Issue number48
Publication statusPublished - 1 Jan 2007

Cite this