Condicions de vida i hàbits de la població de Barcelona: una aproximació des de la perspectiva de gènere

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

L'article presenta una aproximació a les condicions de vida de les barcelonines i els barcelonins elaborada des de la perspectiva de gènere amb les dades corresponents a la cinquena edició de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP 2006). Des de la primera edició l'any 1985, l'enquesta realitzada per l'Institut d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona (IERMB) ha servit de base estadística per diagnosticar la realitat social de les dones a la ciutat de Barcelona.2 Bàsicament, perquè aporta informació sobre els àmbits temàtics considerats més interessants a l'hora d'analitzar la vida quotidiana de la població: la família, l'educació, el mercat laboral, el treball domèstic, els ingressos, les activitats de lleure i les relacions socials. En concret, la radiografi a que es presenta en aquest article analitza, per cada un dels àmbits temàtics esmentats, la situació actual de les dones en comparació amb els homes, les diferències existents dins del col·lectiu de dones i l'evolució des de la darrera edició de l'enquesta.
Original languageCatalan
Pages (from-to)5-15
Number of pages11
JournalBarcelona societat. Revista de coneixement i anàlisi social
Issue number17
Publication statusPublished - 2009

Cite this