Comunitats de pràctiques per a la inclusió educativa. Una «recerca basada en el disseny»

Carolayn Marín-Suazo, Sílvia Camps Orfila, David Garcia Romero, Sonia Sanchez Busques, Jose Luis Lalueza Sazatornil*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

El Projecte Shere Rom és una «recerca basada en el disseny» iniciada fa vint-i-u anys. En aquest article es descriu un dels espais d’aquest projecte desenvolupat durant catorze anys en una escola del barri barceloní del Bon Pastor, amb població amb alt risc d’exclusió social. Aquesta experiència està basada en el model «Cinquena Dimensió», orientat al desenvolupament de comunitats educatives interinstitucionals, intergeneracionals i interculturals que promouen pràctiques d’aprenentatge col·laboratiu recolzat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta d’espais en els que nois i noies de la comunitat resolen tasques o creen relats digitals en cooperació amb estudiants universitaris involucrats en un programa d’aprenentatge Servei (ApS). S’analitza l’experiència a partir de dos elements propis de l’enfocament històric-cultural de la Psicologia, la historicitat i la multivoceïdat (multiplicitat de veus), i dels reptes derivats del seu caràcter col·laboratiu, l’apropiabilitat per actors amb diferents motius, l’estructura narrativa i el foment de l’agència a través de l’autoria.
Original languageCatalan
Pages (from-to)161-172
Number of pages12
JournalTemps d'Educació
Issue number59
Publication statusPublished - 2020

Cite this