Comparació entre les regles i els principis d'interpretació bíblica en les obres autèntiques d'Arnau de Vilanova, l'«Expositio Apocalypsis» i l'«Expositio super cap. XXIVm Matthaei»

  Research output: Contribution to journalArticleResearch

  Original languageCatalan
  Pages (from-to)219-292
  JournalArxiu de textos catalans antics
  Issue number17
  Publication statusPublished - 1 Jan 1997

  Cite this