Caracterització i propostes de gestió i conservació dels estanyets de Pals i les closes fondes (Pals, Baix Empordà) / Caracterització i propostes de gestió i conservació dels estanyets de Pals i les closes fondes (Pals, Baix Empordà) / Caracterització i propostes de gestió i conservació dels estanyets de Pals i les closes fondes (Pals, Baix Empordà)

Translated title of the contribution: Caracterització i propostes de gestió i conservació dels estanyets de Pals i les closes fondes (Pals, Baix Empordà)

M. Ros, C. Barriocanal, M. Boada

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Translated title of the contributionCaracterització i propostes de gestió i conservació dels estanyets de Pals i les closes fondes (Pals, Baix Empordà)
Original languageMultiple languages
Pages (from-to)327-342
JournalEstudis del Baix Empordà
Issue number27
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this