Caracterització de noves poblacions de falguera reial (Osmunda regalis) al Montseny (Catalunya) i proposta d'ús d'aquesta espècie com a indicador de sistemes fluvials

G. Pié, S. Sànchez, M. Boada

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Original languageSpanish
Pages (from-to)115-124
JournalActa Botanica Barcinonensia
Issue number52
Publication statusPublished - 1 Jan 2009

Cite this