Cap a una nova interpretació del capitalisme agrari a Catalunya fins la guerra civil

Josep Pujol Andreu

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Original languageEnglish
Pages (from-to)19-56
JournalEstudis d'història agrària
Issue number15
Publication statusPublished - 1 Jan 2002

Cite this