Avaluació de procés i impacte. Pla Agrupat 2000: Avaluació del Pla Agrupat de formació dels ajuntaments de la provincia de Barcelona l'any 2000.

Joaquin Gairín Sallan, Mercè Jariot Garcia, Paulino Carnicero Duque, Xavier Gimeno Soria, Cristina Guillamón Ramos

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

S'avalua la formació permanent que ofereix el Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona dins del anomenat Pla Agrupat de Formació. El seu objectiu és verificar l'impacte que ha tingut la formació realitzada als diversos llocs de treball i a l'organització. Per aixó a partir d'un mostreig estratificat proporcional per garantir la representativitat de les dades la recerca es realitza amb una mostra 412 participants a cursos de formació, 57 superiors jerárquics, 23 responsables de formació i 45 representants dels treballados de 23 ajuntaments de la província de Barcelona
Original languageUndefined/Unknown
Number of pages500
Publication statusPublished - 1 Jan 2001

Cite this