Avaluació de la percepció de la societat mallorquina sobre els valors ecològics i econòmics dels prats de l'angiosperma marina Posidonia oceanica (L. Delile)

J. David Tàbara, Francisco Javier Medina Pons, Jorge Terrados

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

La percepció social que la població de Mallorca té sobre les funcions ecològiques que realitzen els prats de l'angiosperma marina Posidonia oceanica i la seva importància per l'economia de l'illa ha estat avaluada mitjançant (1) l'analisi del marc cultural de les notícies publicades sobre aquesta espècie entre octubre de 2001 i agost de 2003 als principals diaris de Mallorca, (2) una recopilació de les activitats portades a terme a l'illa en relació a aquesta espècie, completada amb 22 entrevistes realitzades a persones amb càrrecs a institucions de l'illa amb responsabilitat o interessos en l'ús sostenible dels ecosistemes costaners, i (3) 150 enquestes realitzades a residents de Mallorca i turistes. Els resultats obtinguts indiquen que P. oceanica és coneguda només pel 37% de les persones enquestades i, d'aquestes, menys de la meitat consideren fonamentals els recursos i serveis ecològics proporcionats pels prats d' aquesta planta. Les institucions públiques i privades de Mallorca amb responsabilitat o interès en l'ús sostenible del medi marí tenien un coneixement acceptable sobre el valor ecològic i la importància econòmica d'aquesta espècie, i consideraven acceptables les diverses activitats realitzades a l'illa. L'èxit d'aquestes activitats és, emperò, baix perquè només el 10% de les persones enquestades coneixien alguna acció relacionada amb la conservació dels fons marins de l'illa desenvolupada per aquestes institucions. El nombre de notícies publicades relacionades amb P. oceanica durant el període d'estudi fou de 74 i reflexa el baix coneixement que la societat mallorquina té sobre aquesta espècie. Finalment, es discuteixen els resultats obtinguts en relació a la conservació i ús sostenible d'aquest ecosistema marí de gran importància ecològica i econòmica per a Mallorca.
Original languageCatalan
Pages (from-to)0111-122
Number of pages12
JournalBolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
Issue number47
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • Posidonia oceanica
  • Mallorca
  • Marc cultural
  • Percepció social

Cite this