APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LA TRAMA URBANA BAIXMEDIEVAL DE L'ACTUAL PLAÇA VILA DE MADRID (SEGLES XIII-XV). RESULTATS DE LA RECERCA ARQUEOLÒGICA I DOCUMENTAL / APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LA TRAMA URBANA BAIXMEDIEVAL DE L'ACTUAL PLAÇA VILA DE MADRID (SEGLES XIII-XV). RESULTATS DE LA RECERCA ARQUEOLÒGICA I DOCUMENTAL / APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LA TRAMA URBANA BAIXMEDIEVAL DE L'ACTUAL PLAÇA VILA DE MADRID (SEGLES XIII-XV). RESULTATS DE LA RECERCA ARQUEOLÒGICA I DOCUMENTAL

Translated title of the contribution: APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LA TRAMA URBANA BAIXMEDIEVAL DE L'ACTUAL PLAÇA VILA DE MADRID (SEGLES XIII-XV). RESULTATS DE LA RECERCA ARQUEOLÒGICA I DOCUMENTAL

Cesc Busquets Costa, Isidre Pastor Batalla

Research output: Contribution to journalArticleResearch

Translated title of the contributionAPORTACIÓ A L'ESTUDI DE LA TRAMA URBANA BAIXMEDIEVAL DE L'ACTUAL PLAÇA VILA DE MADRID (SEGLES XIII-XV). RESULTATS DE LA RECERCA ARQUEOLÒGICA I DOCUMENTAL
Original languageMultiple languages
Pages (from-to)118-125
JournalQUARHIS Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Jan 2005

Cite this