Anàlisi dels serveis ecosistèmics de la província de Barcelona i proposta d’una infraestructura verda, en el marc del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (SITxell).

Translated title of the contribution: Analysis of the ecosystem services of the province of Barcelona and proposal of a green infrastructure, within the framework of the Territorial Information System of the Network of Free Spaces (SITxell).

Corina Basnou, Francesc Baro Porras, Johannes Langemeyer , Gómez Baggethun Erik, R.A. Guàrdia, Joan Pino, J. Vayreda

Research output: Book/ReportBookResearch

Translated title of the contributionAnalysis of the ecosystem services of the province of Barcelona and proposal of a green infrastructure, within the framework of the Territorial Information System of the Network of Free Spaces (SITxell).
Original languageCatalan
Commissioning bodyDiputació de Barcelona
Publication statusPublished - 2016

Cite this