Accés Barcelona

Sara Rovira-Esteva, Daniel Segura Giménez

Research output: Working paper

Abstract

Els ciutadans sovint cometem l'error de concebre l'accessibilitat com una eina per ajudar els conciutadans amb diversitat funcional a formar part de la resta de la societat. Actualment, però, s'entén l'accessibilitat universal com un element indispensable per a la igualtat social i s'han començat a dur a terme polítiques per establir les condicions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn. És, doncs, en aquest context, que neix aquest projecte, amb l'objectiu d'avaluar el nivell d'accessibilitat a la informació i comunicació de diversos serveis públics oferts per l'Ajuntament de Barcelona i algunes de les entitats i empreses que en depenen per tal que es puguin prendre les mesures necessàries per reforçar aquelles accions que tenen èxit i proposar millores en aquells àmbits que ho necessitin.
Original languageCatalan
Publication statusPublished - 2018

Cite this