Find Research outputs

Search in all content

Filters for Research output

"Research Units"
Search concepts
Selected filters

Search results

 • -

  Parcerisas Vazquez, F., 1 Jan 1974, Cartas abisinias. 1880-1891. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 47. (Cuadernos íntimos).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Garrabou, R., 1 Jan 1992, Sobre el atraso de la agricultura española en el siglo XIX. 1 ed. Granada (ES), p. 91-112 21 p.

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Molas Batllori, I., 1 Jul 1990, Regions i sector cultural a Europa (Estudi comparat: Espanya, Itàlia, RFA, Bèlgica i França). 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 10. (Col.lecció Institut d'Estudis Autonòmics).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Beser Orti, S., 1 Jan 1975, Obra poètica de Pere Quart. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fullat, O., 1 Jan 2000, Philosophie de l'education. 1 ed. Poitiers (FR), p. 12-37 25 p.

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Sulla Alvarez, E. & Sullà Àlvarez, E. (ed.), 1 Jan 1976, Les Noves valors de la poesia catalana. 1 ed. Barcelona (ES), (Antologia catalana, 84).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Molas Batllori, I., 1 Dec 1984, El pensamiento político de Joaquín Maurín. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 190. (Historia, ciencia, sociedad).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Molas Batllori, I., 1 Jan 1997, El sistema de organización del ejercicio del derecho de reunión y manifestación. 1 ed. Madrid (ES), Vol. XXVI. (Ciencias jurídicas. Monografía).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fontcuberta Gel, J., 1 Oct 1997, Una llarga història. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 115. (Les millors obres de la literatura universal).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Presas Corbella, L. & Sal Sanahuja, J. (ed.), 1 Jan 1994, Mala Herba. Traducció del xinès i introducció de Seán Golden i Marisa Presas. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 13. (Els llibres de l'escorpí. Poesia universal del segle XX).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Badia Sancho, A., 1 Jan 1989, Tratamiento de datos en farmacología. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 8. (Monografías Dr. Antonio Esteve, 8).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Pujol Vilallonga, R. M. & Pujol, R. M. (ed.), 1 Jun 1997, Cos, sexualitat, reproducció: ciències experimentals, ESO, crèdit tipificat i eixos transversals. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fullat, O., 1 Jan 1991, Educación: violencia y erótica. Práctica docente y marginación. 1 ed. Al Isma'iliyah (MX), p. 264-285 21 p.

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Morata Tierra, F. & Morata, F. (ed.), 1 Jan 2009, Energía del siglo XXI: Perspectivas europeas y tendencias globales. 1 ed. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Molas Batllori, I., 1 Mar 1992, Les Bases de Manresa i el programa polític de la Unió Catalanista (1891-1899). 1 ed. Manresa (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Mundo Marcet, M., 1 Nov 1997, Jaume I i el regne de Múrcia. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 3. (Bofarull).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Beser Orti, S., 1 Jan 1991, Menjar i viure a Morella. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Sulla Alvarez, E. & Sullà Àlvarez, E. (ed.), 1 Jan 1985, Poètica de la narració. 1 ed. Barcelona (ES), (Les Naus d'Empúries, Brúixola, 2).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Molas Batllori, I. & Requesens, J. (ed.), 1 Apr 1997, Escrits polítics. 1 ed. Vic (ES), Vol. 10. (Jaume Caresmar).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fullat Genis, O., 1 Jan 1968, Historias de Amor. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 1. (Los libros de la veleta).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fontcuberta Gel, J., 1 Jan 1993, El timbal de llauna. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 74. (Les millors obres de la literatura universal. Segle XX).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Beser, S. (ed.), 1 Jan 1980, La bogeria. 1 ed. Barcelona (ES), (Les eines de butxaca, 3).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fullat, O., 1 Jan 1968, El libro de la vida sexual. 1 ed. Barcelona (ES), p. 199-208 9 p. (Biblioteca Danae).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Pujol Vilallonga, R. M., 1 Nov 1997, Les activitats humanes i la contaminació: ciències experimentals, ESO, crèdit variable. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Jornet Lozano, J., 1 Jan 1991, 36 Horas al día. 1 ed. Barcelona (ES), p. 1-1

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Molas Batllori, I., 1 Jan 1986, El pensament polític de Serra i Moret: nació, democràcia i socialisme. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 215. (Llibres a l'abast).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Sulla Alvarez, E. & Sullà, E. (ed.), 1 Jan 1997, Teoría de la novela : antología de textos del siglo XX. 1 ed. Barcelona (ES), (Niu).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Veciana Verges, J. M., 1 Feb 1977, Motivación y enriquecimiento del trabajo: sus repercusiones sobre la productividad. 1 ed. Barcelona (ES), (Biblitoeca de dirección, organización y administración de empresas).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Aulet Amela, J., 1 Oct 2000, Nou diccionari 62 de la literatura catalana. 1 ed. Barcelona (ES), (Diccionaris 62 de la llengua catalana).

  Research output: Chapter in BookEntry for encyclopedia/dictionaryEnciclopedy

 • -

  Fullat, O., 1 Jan 1968, El libro de la vida sexual. 1 ed. Barcelona (ES), p. 539-546 7 p. (Biblioteca Danae).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Pujol Vilallonga, R. M., 1 Jul 1998, Educació per a la salut: prevenció de les drogodependències: ciències experimentals, ESO, 1-2 cicle, crèdit variable tipificat. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fullat, O., 1 Jan 1967, Declaració sobre l'educació cristiana: el pes de la tradició. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 8. p. 29-63 34 p. (1967 Temps de Concili).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Pujol Vilallonga, R. M., 1 Apr 1997, Energia, força i moviment: ciències experimentals, 4 ESO, 2 cicle, crèdit comú. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Genesca Garrigosa, E., 1 Jan 1999, Direcció Estratègica i Política d'Empresa II. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Riera Guilera, C. & Riera Guilera, C. (ed.), 1 Feb 1993, Los diarios (1957-1988). 1 ed. Madrid (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Riera Guilera, C. & Riera Guilera, C. (ed.), 1 Feb 1983, Cartas desde mi molino. 1 ed. Barcelona (ES), (Biblioteca básica Salvat, 74).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Riera Guilera, C. & Riera Guilera, C. (ed.), 1 Feb 1993, Los diarios (1957-1988). 1 ed. Madrid (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Villalba Varneda, P., 1 Apr 1973, Edipo Rey. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 21. (Colección de Textos Clásicos Griegos).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Morros Mestres, B., Morros Mestres, B. (ed.) & Solé, F. (ed.), 1 Nov 1998, La Celestina. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 3. (Clásicos hispánicos).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Morros Mestres, B. & Rico, F. (ed.), 1 Jan 1988, Lazarillo de Tormes. 1 ed. Barcelona (ES), (Clásicos Universales Planeta, 6).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Panyella Ferreres, R., 1 Oct 2000, Nou diccionari 62 de la literatura catalana. 1 ed. Barcelona (ES), (Diccionaris 62 de la llengua catalana).

  Research output: Chapter in BookEntry for encyclopedia/dictionaryEnciclopedy

 • -

  Morros Mestres, B., Morros Mestres, B. (ed.) & Solé, F. (ed.), 1 Nov 1998, La Celestina. 1 ed. Barcelona (ES), Vol. 3. (Clásicos hispánicos).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Morros Mestres, B. & Brown, R. V. (ed.), 1 Apr 1985, Arte cisoria. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Morros Mestres, B., 1 Jan 1985, Giacomo Publicio, "Hispanus", e la diffusione dell'Umanesimo in Germania. 1 ed. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (ES), (Publicaciones del Seminario de Literatura Medieval y Humanística).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Seres Guillen, G. & Serés Guillén, G. (ed.), 1 Jan 1994, El conde Lucanor. 1 ed. Barcelona (ES), (Biblitoeca clásica (Crítica (Firma)), 6).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Baena Aguilar, A., 1 Jan 1994, El sistema Económico en la constitución española (o.c). Jornadas Estudio Sistema Económico en Constitución Española. 1 ed. Madrid (ES), p. -

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Argenter Giralt, J. A., 1 Jan 2001, Jornades de la Secció Filològica a l'Alguer. 1 ed. Barcelona (ES)

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Fullat, O., 1 Jan 2002, Towards a Europan Education Act. 1 ed. Barcelona (ES), p. 5-35 30 p.

  Research output: Chapter in BookChapterResearch

 • -

  Castellanos Vila, J., 1 Oct 2000, Nou diccionari 62 de la literatura catalana. 1 ed. Barcelona (ES), (Diccionaris 62 de la llengua catalana).

  Research output: Chapter in BookEntry for encyclopedia/dictionaryEnciclopedy

 • -

  Campillo Guajardo, M. A., 1 Oct 1979, Una mena d'amor. 1 ed. Barcelona (ES), (Biblitoeca A tot vent, 187).

  Research output: Chapter in BookChapterResearch