Visualització assistida per ordinador i classificació automàtica de materials arqueològics

    Project Details

    StatusFinished
    Effective start/end date30/12/9930/12/02

    Funding

    • Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica: €6,010.12