Subvenció 2007

Project Details

Description

Desenvolupament i aplicació de tècniques quimiomètriques a l'anàlisi de sistemes químics que evolucionen amb el temps. Aquest sistemes poden ser tant a escala laboratori com processos de fabricació industrial.
StatusFinished
Effective start/end date14/11/0613/11/10