Substitució de catalitzadors en fase homogènia per catalitzadors en fase hetereogènia en el camp dels tensoactius

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date21/12/0221/12/04