Sistema integrat de tècniques de separació avançada. Purificació de productes químics i valoració de residus en aigües i sòls contaminats

  • Valiente Malmagro, Manuel (Principal Investigator)
  • Gonzalo Ruaix, Ana (Investigator)
  • Muraviev Muravieva, Dmitry (Investigator)
  • Muñoz Tapia, Maria (Investigator)
  • Salvadó Martín, Victòria (Investigator)
  • Sastre Requena, Ana María (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date31/12/9931/12/02