Síntesi i reactivitat de 2-furanones i furans estructuralment simples: la seva utilització com a sintons per a l'obtenció de molècules complexes

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/841/01/87