Relacions estructura-funció en la cromatina i desenvolupament de nous mètodes quimiolluminescents

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/12/991/12/02

Funding

  • Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica: €66,111.33