Relació estructura/funció en metalotioneínas (MTs): Estudi de la naturalesa química i estructural de les espècies metall-MT fisiologicament rellevants. Assaigs d'aplicabilitat de les MTs

  • Capdevila Vidal, Maria Merce (Principal Investigator)
  • Macanás de Benito, Jorge (Scholar)
  • Ramón Camí, Francesc (Scholar)
  • Soler Turu, Lluís (Scholar)
  • Bofill Arasa, Roger (Investigator)
  • Lopez Borrull, Alexandre (Investigator)
  • Muñoz Tapia, Maria (Investigator)
  • Sola Casadevall, Joan (Investigator)
  • Villarreal Tolchinsky, Laura (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date13/12/0513/12/06