Origen i evolució de fluids en estructures diapíriques de la conca basco-cantàbrica i la seva relació amb mineralitzacions de Zn-Pb

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/12/991/12/02