Necessitats deformació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris al sistema de formació professionalreglat per cobrir-les, desenvolupat conjuntament a Universitat Autònoma de Barcelona i

Filter
Article

Search results