Monuments perduts: El fenomen megalític i la seva visibilització en el territori.

Project Details

Description

Les manifestacions funeràries associades al megalitisme es consideren una de les
majors expressions de coneixement tecnològic i simbòlic de les societats
prehistòriques. Aspectes arquitectònics, juntament amb astronòmics i socials han fet
que les construccions megalítiques hagin estat objecte d’interès, ben documentat, des
del segle XVIII. Les primeres intervencions sistemàtiques de recuperació d’aquest
patrimoni es realitzen al segle XIX tant per part d’institucions eclesiàstiques com per
grups i particulars si bé aquestes es focalitzen en la recuperació de la cambra funerària
i en els materials associats (objectes d’aixovar i restes humanes). La recerca més
actual ha demostrat però que es tracta d’estructures altament complexes formant
necròpolis i amb una inversió de treball que sobrepassa la comunitat humana que s’hi
troba sepultada.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2314/11/23