Models d'educació de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral: Estudi de la innovació social a la ciutat de Barcelona

 • Gallego, R. (Principal Investigator)
 • Gallego, R. (Principal Investigator 2)
 • Gonzalez Motos, Sheila (Principal Investigator 2)
 • Gonzalez Motos, Sheila (Principal Investigator 2)
 • Barbieri , Nicolas (Investigator)
 • Blasco Julià, Jaume (Investigator)
 • Gallego, R. (Investigator)
 • Gonzalez Motos, Sheila (Investigator)
 • Gonzalez Motos, Sheila (Investigator)
 • Maestripieri, Lara (Investigator)
 • Peña López, Maria Alejandra (Investigator)
 • Salinas Peña, Paula (Investigator)
 • Sanchez Gelabert, Albert (Investigator)
 • Sauri Saula, Enric (Investigator)
 • Vilalta Ferrer, Maite (Investigator)
 • de Gispert Brosa, Cristina (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date30/04/1829/04/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.