Models de fluids relativistes per a l'estudi de propietats de transport

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date1/04/9431/03/95

Funding

  • Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT): €3,113.24