Modelització, monitorització i control per ordenador de processos biotecnològics

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date1/04/9331/03/94

Collaborative partners

  • Institut National Polytechnique de Grenoble (lead)