Millora del diagnòstic i de la valoració pronóstica de tumors cerebrals humans \i in vivo\i0 i en models animals i cel·lulars de la patologia

 • Arus Caralto, Carles (Principal Investigator)
 • Candiota Silveira, Ana Paula (Scholar)
 • Coronel Linárez, Indira Evelia (Scholar)
 • Portas Ferreira Simoes, Rui Vasco (Scholar)
 • Valverde Saubí, Daniel (Scholar)
 • Acebes Martin, Juan Jose, Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (Researcher on contract)
 • Acosta Mena, Dionisio (Researcher on contract)
 • Aguilera Grijalvo, Carles, Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (Researcher on contract)
 • Cabiol Belmonte, José, Hospital Universitari de Bellvitge (Researcher on contract)
 • Julià Sapé, Mª Margarita (Researcher on contract)
 • Majós Torró, Carles, Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (Researcher on contract)
 • Minguillón Alfonso, Julià, Universitat Oberta de Catalunya (Researcher on contract)
 • Oriol Rocafiguera, Albert, Universitary Hospital Germans Trias i Pujol (Researcher on contract)
 • Quintero Bernabeu, Maria Rosa (Researcher on contract)
 • Tate, Anne Rosemary, University of Sussex (Researcher on contract)
 • Cabañas Egaña, Miquel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology