Millora de vectors no virals per teràpia gènica: localització nuclear per fluorescència de GFP reconbinants portadores de pèptids funcionals

Project Details

Description

Summary not available in English.
StatusFinished
Effective start/end date6/12/076/12/08