L'inhibidor de carboxipeptidasa (PCI) com a antitumoral. Escalat a planta pilot de la producció de PCI recombinant i estudis necessaris per a iniciar els assaigos de la fase preclínica

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/10/9931/12/01