Les manifestacions de la cortesia en espanyol. Estudi pragmalingüístic de les relacions entre els elements gramaticals que expresses la cortesia i els marcadors fònics associats

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0413/12/07

Funding

  • Ministerio de Educación y Ciencia: €2,100.00