La competència comunicativa en les classes de ciències: anàlisi d'estrategies orientades a construir i compartir significats en el procés d'aprenentatge de models científics

 • Sanmarti Puig, Neus (Principal Investigator)
 • Garcia Rovira, Maria Pilar (Researcher on contract)
 • Marquez Bargallo, Concepcio (Researcher on contract)
 • Roca Tort, Montserrat (Researcher on contract)
 • Espinet Blanch, Maria (Investigator)
 • Gómez Alemany, Isabel (Investigator)
 • Izquierdo Aymerich, Merce (Investigator)
 • Prat Pla, Àngels (Investigator)
 • Tomàs Martorell, Carme (Investigator)
 • Castells Llavanera, Marina (Collaborator)
 • Custodio Fitó, Enric (Collaborator)
 • Estaña Viver, José Luís (Collaborator)
 • Oliveras Prat, Begonya (Collaborator)
 • Ribas Olmeda, Núria (Collaborator)
 • Solsona Pairó, Maria Núria (Collaborator)
 • Sardà Jorge, Anna (Researcher on contract)
 • Oliveras Prat, Begonya (Collaborator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/12/021/12/05

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.