Interacció de la proteïna quinasa CK2 amb el factor d'inici de la traducció eIF-2 i la txaperona grp94: Caracterització de les regions d'interacció i importància funcional en la resposta a factors d'e

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/12/991/12/02