Inhibició de l'activació de factors de transcripció en cèl·lules glials mitjançada per salicilats fluorats i vectors adenovírics

  • Castellano Lopez, Bernardo (Principal Investigator)
  • Acarín Pérez, Laia (Scholar)
  • Sanz Paradell, Olga (Scholar)
  • Dalmau Santamaria, Ishar (Investigator)
  • Gonzalez de Mingo, Berta (Investigator)
  • Hospital Marchal, Olga (Investigator)
  • Vela Hernandez, Jose Miguel (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date30/12/9930/12/02