Impacte psicosocial i cultural de les innovacions tecnocientífiques. El paper dels espais públics d'accés a les TICS en els processos constitutius de la identidad social i de les xarxes socials

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/10/0630/09/09