Identification and validation of novel drug targets in Gram-negative bacteria by global search: a trans-system approach (AntiPatoGN)

  • Daura Ribera, Xavier (Principal Investigator)
  • Ferrandez Lafuente, Maria Elena (Others)
  • Gibert Gonzalez, Isidre (Investigator)
  • Angel Pio-Gonzalez Soto (Investigator)
  • Juménez González, José Miguel (Investigator)
  • Manel Fandos Garrido (Investigator)
  • Núñez Romero, Dolors (Investigator)
  • Sosa Treviño, Fortino (Investigator)

Project Details

Description

Promoure la recerca en l'àmbit de la formació en i per al treball. Participar en l'organització i desenvolupament de programes de formació de formadors en diferents institucions Promoure la difusió de la recerca pròpia en diferentes actes i mitjans de difusió Potenciar les innovacions en el context universitari mitjançant la creació d'equips d'investigació col·laborativa. Realitzar estudis de necessitats per a prendre decisions formatives en els contextos de la formació en i per al treball Convertir-se en una eina de socialització professional universitària.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/0931/07/13

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.