Identification and validation of novel drug targets in Gram-negative bacteria by global search: a trans-system approach (AntiPatoGN)

 • Daura Ribera, Xavier (Principal Investigator)
 • Ferrandez Lafuente, Maria Elena (Others)
 • Gibert Gonzalez, Isidre (Investigator)
 • Angel Pio-Gonzalez Soto (Investigator)
 • Juménez González, José Miguel (Investigator)
 • Manel Fandos Garrido (Investigator)
 • Núñez Romero, Dolors (Investigator)
 • Sosa Treviño, Fortino (Investigator)

Project Details

Description

Promoure la recerca en l'àmbit de la formació en i per al treball. Participar en l'organització i desenvolupament de programes de formació de formadors en diferents institucions Promoure la difusió de la recerca pròpia en diferentes actes i mitjans de difusió Potenciar les innovacions en el context universitari mitjançant la creació d'equips d'investigació col·laborativa. Realitzar estudis de necessitats per a prendre decisions formatives en els contextos de la formació en i per al treball Convertir-se en una eina de socialització professional universitària.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/0931/07/13

Collaborative partners

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (lead)
 • Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FCRB-IDIBAPS)
 • Anaxomics Biotech SL
 • Bio-Xtal SA
 • Clinical Investigations Bulgaria Eood
 • Deutsches Krebsforschungszentrum Heildeberg-German Cancer Research Center
 • Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona)
 • Infociencia, S.L.
 • Intermed Discovery Gmbh
 • MICROBIONTA SL
 • Proteros Biostructures Gmbh

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.