Identificació d'inhibidors específics de l'activitat transcripcional de la beta-catenina en la progressió tumoral

Project Details

Description

Not avalaible
StatusFinished
Effective start/end date15/12/0514/12/08