Gènere i immigració en les narratives visuals de les noies dels països del sud d'Àsia escolaritzades a Catalunya: una investigació sobre les seves trajectòries d'èxit a través d'històries de vida.

  • Rifa Valls, Maria Montserrat (Principal Investigator)
  • Creus Quinteros, Amàlia Susana (Scholar)
  • Durán Salvador, Noemí (Scholar)
  • Mora Alonso, Rocío (Scholar)
  • Larraín Pfingsthorn, Verónica (Investigator)
  • Montané López, Alejandra (Investigator)
  • Sánchez de Serdio Martín, Aida (Investigator)
  • Vidiella Pagès, Judit (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date12/04/1011/04/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.