Estudi qualitatiu dels sistemes dinàmics amb èmfasis en les seves òrbites periòdiques i bifurcacions

 • Llibre Salo, Jaume (Principal Investigator)
 • Ferragut Amengual, Antoni Manel (Scholar)
 • Gomes Pessoa, Claudio (Scholar)
 • Mahdi , Adam (Scholar)
 • Artes Ferragud, Joan Carles (Investigator)
 • Cima Mollet, Ana Maria (Investigator)
 • Gasull Embid, Armengol (Investigator)
 • Mañosas Capellades, Francesc (Investigator)
 • Torregrosa i Arús, Joan (Investigator)
 • Chavarriga Soriano, Javier (Investigator)
 • Corbera Subirana, Montserrat (Investigator)
 • Cors Iglesias, Josep Maria (Investigator)
 • Guirao, Juan Luis García (Investigator)
 • Giacomini, Héctor (Investigator)
 • Giné Mesa, Jaume (Investigator)
 • Guillamón Grabolosa, Antoni (Investigator)
 • Pantazi, Chara (Investigator)
 • Teruel Aguilar, Antonio E. (Investigator)
 • Villadelprat Yagüe, Jordi (Investigator)
 • Zhang, Xiang (Investigator)
 • Álvarez Torres, María Jesús (Investigator)

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date31/12/0531/12/08

Collaborative partners

 • Universitat de Lleida
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.